Hulp en ondersteuning

Persoonsgebonden budget, huiselijk geweld en kindermishandeling, Wmo, mantelzorg, hulp bij het huishouden, gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

 • Mantelzorg

  Een mantelzorger zorgt voor een langere tijd voor een familielid, partner, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Daardoor kunt u de zorg beter volhouden. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden.

 • Persoonsgebonden budget (pgb) voor volwassenen

  Als u geïndiceerd bent voor een voorziening en u heeft de wens om die voorziening zelf in te kopen dan kunt u hiervoor een persoonlijk budget (pgb) vragen. Datgeen wat u voor het pgb inkoopt moet echter wel volledig voldoen aan de criteria die de gemeente aan de geïndiceerde voorziening heeft gesteld. De gemeente controleert dit.

 • Wmo

  Heeft u om welke reden dan ook moeite met zelfstandig wonen, het voeren van het huishouden of ‘meedoen’ in de samenleving, dan kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Hulp bij het huishouden

  Heeft u moeite met het bijhouden van uw huishouden? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. De medewerkers van het Werk Inkomen en Zorg (WIZ)-loket geven informatie en adviseren u over de oplossingen.

 • Eigen bijdrage voor de Wmo

  Krijgt u of een ander lid van uw gezin hulp of een hulpmiddel van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan betaalt u hiervoor mogelijk een eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten voor de hulp of het hulpmiddel. De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Bent u langdurig ziek of gehandicapt, ervaart u problemen bij het lopen en maakt u gebruik van een auto? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een (Europese) gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u onder andere parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u langdurig ziek of gehandicapt, ervaart u problemen bij het lopen en maakt u gebruik van een auto? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Hebt u een vermoeden dat in uw omgeving kindermishandeling of huiselijk geweld plaatsvindt? Neem dan contact op met Veilig Thuis.