Opvang en beschermd wonen

Hier vindt u informatie over crisisopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

  • Crisisopvang

    De gemeente Hellevoetsluis kan u helpen tijdelijk onderdak en begeleiding te vinden in een crisissituatie.

  • Maatschappelijke opvang

    Gemeente Nissewaard organiseert voor onze regio als centrumgemeente opvang voor diverse doelgroepen.

  • Beschermd wonen

    Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel.