Melding psychische hulp

Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening is soms verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vanaf 1 januari 2020 is dat geregeld in de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
In die wet zijn twee mogelijkheden: 

  • U maakt zich zorgen over iemand maar er is geen acuut gevaar. Dan kunt u een melding psychische hulp doen.
  • Er is acuut gevaar en u belt daarom 112

Als iemand in een crisis raakt en daardoor direct een gevaar vormt voor zichzelf of een ander kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt meestal nadat de politie iemand heeft meegenomen en naar de crisisopvang heeft gebracht. Een psychiater geeft daarvoor een medische verklaring waarin hij de noodzaak van verplichte zorg beschrijft. De burgemeester moet dan binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.