Wijziging raadscyclus in verband met coronavirus

19 maart 2020 - In verband met het coronavirus, wordt de komende raadscyclus aangepast. Dit betekent dat de vergaderingen van de raad en commissies er anders uit komen te zien.

De raadscommissie WWR van 25 maart, de raadscommissie ZWO van 26 maart en de raadscommissie AZM van 2 april zijn vanwege het coronavirus komen te vervallen. Dit geldt ook voor de gecombineerde raadscommissie die plaats zou vinden op 2 april 2020. De agenda's van de reguliere raadsvergadering van 9 april en de extra ingeplande raadsvergadering van 15 april inzake de besluitvorming over het principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd. De raadsvergadering zal plaatsvinden op 15 april. Tijdens de raadsvergadering van 15 april worden de agendapunten behandeld waarvan de besluitvorming strikt noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden.

Geen publiek 

In verband met de landelijke maatregelen inzake het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek.

Inspreken

Normaliter is het alleen mogelijk om in te spreken tijdens een commissievergadering en niet tijdens de raadsvergadering. Vanwege het vervallen van de commissievergaderingen kunnen insprekers gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering van 15 april. Aangezien de vergadering plaatsvindt zonder publiek kunt u schriftelijk inspreken. U kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden. 

Live meekijken en luisteren 

De vergadering op 15 april is zoals gebruikelijk live te volgen via de website (www.hellevoetsluis.notubiz.nl)