Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) werkt samen met het college aan de voorbereiding en de uitvoering van beleid binnen het sociaal domein. Zo betrekt het college inwoners, cliënten en hun vertegenwoordigers bij dit beleid.

Wat is het sociaal domein?

Alles wat te maken heeft met de sociale kant van het gemeentelijk beleid:

 • Zorg
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Opvoeding
 • Inburgering
 • Sociale activering

Taken van de adviesraad

 • Het college gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren
 • Ontwikkelingen herkennen binnen het sociaal domein
 • Contact houden met cliëntenraden en hun achterban
 • Communiceren met bewoners, cliënten en vertegenwoordigers over beleidszaken in het sociaal domein

Meer informatie over de taken en bevoegdheden vindt u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis 2015.

Leden van de ASD

De ASD bestaat uit volwassen inwoners van de gemeente. De leden hebben kennis over de vraagstukken in het sociaal domein en vinden dit leuk. Het college benoemt de leden van de ASD voor 4 jaar. De ASD vergadert elke maand in het gemeentehuis. De vergaderingen en adviezen van de ASD zijn openbaar. Bekijk de adviezen van de ASD.

Contact met de ASD

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via: 
Ambtelijk secretaris Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: adviesraad@hellevoetsluis.nl

Groepsfoto leden adviesraad Sociaal Domein