Zorg en hulp

 • Informatie met betrekking tot de coronacrisis

  Hieronder leest u alle actuele informatie rondom de coronacrisis.

 • Waar kan ik terecht voor zorg, ondersteuning of hulp in Hellevoetsluis?

  Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, hulp bij het huishouden en Wmo-taken kunt u terecht bij de gemeente. De hulp en ondersteuning die u krijgt is dicht bij huis georganiseerd. Maar hoe werkt dit precies?

 • Hulp en ondersteuning

  Persoonsgebonden budget, huiselijk geweld en kindermishandeling, Wmo, mantelzorg, hulp bij het huishouden, gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Soms is een steuntje in de rug nodig bij het opgroeien en/of opvoeden of ontstaan er problemen die nog complexer zijn en meer dan een steuntje in de rug vragen. Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Samenleven (Welzijn)

  Hier vindt u informatie over welzijnswerk, vrijwilligerswerk en eenzaamheid.

 • Opvang en beschermd wonen

  Hier vindt u informatie over crisisopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 • Cliëntondersteuning

  U mag altijd een vriend(in) of familielid meenemen naar het gesprek met de gemeente. Het kan ook verstandig zijn om hulp te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij is aanwezig tijdens het gesprek met de gemeente om u tijdens het gesprek bij te staan. Hoe u gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aanvraagt leest u op deze pagina.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een adviesorgaan dat is ingesteld door het college om inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers actief te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen het sociale domein.

 • Informatie voor zorgaanbieders

 • Privacyverklaring afdeling Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Hellevoetsluis

  Op het moment dat u bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg een verzoek om een voorziening indient of een melding doet van een hulpvraag, worden er persoonsgegevens van u gevraagd en verwerkt. In deze factsheet leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

 • Wmo Toezicht

  De gemeente is verantwoordelijk voor het aanstellen van een toezichthouder Wmo. Met ingang van 1 september 2015 heeft de gemeente Hellevoetsluis dit belegd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

 • Melding psychische hulp

  25 november 2020
 • Sociaal Gebiedsteam Hellevoetsluis-Westvoorne

  25 november 2020