Zorg en hulp

 • Informatie met betrekking tot de coronacrisis

  Hieronder leest u alle actuele informatie rondom de coronacrisis.

 • Waar kan ik terecht voor zorg, ondersteuning of hulp in Hellevoetsluis?

  Voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, hulp bij het huishouden en Wmo-taken kunt u terecht bij de gemeente. De hulp en ondersteuning die u krijgt is dicht bij huis georganiseerd. Maar hoe werkt dit precies?

 • Hulp en ondersteuning

  Persoonsgebonden budget, huiselijk geweld en kindermishandeling, Wmo, mantelzorg, hulp bij het huishouden, gehandicaptenparkeerplaats en -kaart

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Soms is een steuntje in de rug nodig bij het opgroeien en/of opvoeden of ontstaan er problemen die nog complexer zijn en meer dan een steuntje in de rug vragen. Klik op een van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

 • Samenleven (Welzijn)

  Hier vindt u informatie over welzijnswerk, vrijwilligerswerk en eenzaamheid.

 • Opvang en beschermd wonen

  Hier vindt u informatie over crisisopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 • Cliëntondersteuning

  Als u zorg of hulp moet regelen, mag u altijd een vriend(in) of familielid meenemen naar het gesprek met de gemeente. Soms kan het verstandig zijn de hulp van iemand anders te vragen. We noemen dit cliëntondersteuning. Deze hulp is gratis.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) werkt samen met het college aan de voorbereiding en de uitvoering van beleid binnen het sociaal domein. Zo betrekt het college inwoners, cliënten en hun vertegenwoordigers bij dit beleid.

 • Informatie voor zorgaanbieders

 • Privacy statement afdeling Werk, Inkomen en Zorg van gemeente Hellevoetsluis

  Als u een aanvraag doet bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, vragen wij persoonsgegevens van u. Op deze pagina leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

 • Wmo Toezicht

  De gemeente is verantwoordelijk voor het aanstellen van een toezichthouder Wmo. Met ingang van 1 september 2015 heeft de gemeente Hellevoetsluis dit belegd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

 • Melding psychische hulp

  16 maart 2021
 • Sociaal Gebiedsteam Hellevoetsluis-Westvoorne

  25 november 2020