Woonoverlast

De gemeente vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen en dat u zich veilig voelt in Hellevoetsluis. Toch kan het gebeuren dat u woonoverlast ervaart. In Hellevoetsluis werken wij als gemeente samen met de politie en Maasdelta om woonoverlast op een goede manier aan te pakken.

Wat is woonoverlast?

De definitie van woonoverlast is “hinder die in, vanuit en rondom een woning veroorzaakt wordt”. Er is sprake van woonoverlast wanneer het gedrag van een bewoner er regelmatig of heel vaak voor zorgt dat omwonenden in hun woongenot gestoord worden, of zich in hun vrijheid belemmert voelen. Geluidsoverlast, bedreiging, hangen in de portiek, pesten en burenruzie zijn hier voorbeelden van. Het kan  daarnaast ook zo zijn dat de persoon zichzelf schade toebrengt, zoals bij verslavingsproblemen.

Wat kunt u zelf doen?

Ga al bij kleine irritaties het gesprek aan met uw buren, want irritaties kunnen snel groter worden als u er niet over praat. Bovendien leert de ervaring dat snel actie ondernemen, door een vriendelijk gesprek te voeren, grotere problemen kan voorkomen.

Tips voor het voeren van een gesprek:

  1. Zorg dat u weet wat u wilt zeggen. Schrijf van te voren op waar u last van heeft en wat u de buren wilt vragen.
  2. Vertel uw buren dat u wilt praten en zoek een moment dat jullie beide uitkomt.
  3. Vertel rustig en kort waar u last van heeft, aan de hand van voorbeelden. En wat de gevolgen daarvan voor u zijn (bijvoorbeeld dat u niet kunt slapen). Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar het antwoord.
  4. Vraag of de buren misschien ook last hebben van u. Luister naar elkaar en probeer u te verplaatsen in uw buren. Als u dingen niet begrijpt, vraag dan naar het hoe en waarom.
  5. Klaag niet alleen, maar zoek samen naar een oplossing. Als u bereid bent om in elkaars standpunten te verdiepen, is de kans op een oplossing groter.
  6. Maak concrete en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.
  7. Voorkom ruzie. Wanneer dat toch gebeurt, probeer het dan zo snel mogelijk bij te leggen.

Het kan soms  best lastig zijn om iemand in een bepaalde situatie  aan te spreken op zijn of haar gedrag. In dat geval kan het helpen om dat gesprek dan samen met een derde persoon te voeren, bijvoorbeeld via Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is een methode waarin onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers u en uw buren helpen om weer met elkaar in gesprek te komen. En goede afspraken te maken. Dit werkt het beste bij niet al te ernstige problemen en in een vroeg stadium. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling. Kijk voor alle informatie op: www.buurtbemiddelinghellevoetsluis.nl

Blijft de overlast bestaan? Meld het!

Wanneer u in een situatie terecht komt die acuut opgelost moet worden, belt u de politie via telefoonnummer 112. Wanneer de situatie niet acuut is, kunt u een melding maken bij de gemeente via telefoonnummer 14 0181 of via het meldingsformulier gebruiken.
De regisseur woonoverlast van de gemeente gaat dan samen met instanties als politie, woningcorporatie, zorg en buurtbemiddeling aan de slag om de overlast doeltreffend aan te pakken. Woont u in een huurwoning? Dan neemt u contact op met de woningcorporatie.

Download formulier