Woonoverlast

De gemeente vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen en dat u zich veilig voelt in Hellevoetsluis. Toch kan het gebeuren dat u woonoverlast ervaart. In Hellevoetsluis werken wij als gemeente samen met de politie en Maasdelta om woonoverlast op een goede manier aan te pakken.

Wat is woonoverlast?

Er is sprake van woonoverlast wanneer het gedrag van een bewoner er regelmatig of heel vaak voor zorgt dat dit het woonplezier van omwonenden bederft. Geluidsoverlast, bedreiging, hangen in de portiek, pesten en burenruzie zijn hier voorbeelden van. Het kan  daarnaast ook zo zijn dat de persoon zichzelf schade toebrengt, zoals bij verslavingsproblemen.

Wat kunt u zelf doen?

Ga al bij kleine irritaties in gesprek met uw buren, want irritaties kunnen snel groter worden als u er niet over praat. Door snel actie te ondernemen, kunnen grotere problemen vaak worden voorkomen.

Tips voor het voeren van een gesprek:

  1. Zorg dat u weet wat u wilt zeggen. Schrijf van tevoren op waar u last van heeft en wat u de buren wilt vragen.
  2. Vertel uw buren dat u wilt praten en zoek een moment dat jullie beide uitkomt.
  3. Vertel rustig en kort waar u last van heeft, aan de hand van voorbeelden. En wat de gevolgen daarvan voor u zijn (bijvoorbeeld dat u niet kunt slapen). Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar het antwoord.
  4. Vraag of de buren misschien ook last hebben van u. Luister naar elkaar en probeer u te verplaatsen in uw buren. Als u dingen niet begrijpt, vraag dan naar het hoe en waarom.
  5. Klaag niet alleen, maar zoek samen naar een oplossing. Als u bereid bent om in elkaars standpunten te verdiepen, is de kans op een oplossing groter.
  6. Maak duidelijke en haalbare afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.
  7. Voorkom ruzie. Wanneer dat toch gebeurt, probeer het dan zo snel mogelijk bij te leggen.

Buurtbemiddeling

Het kan soms best lastig zijn om iemand in een bepaalde situatie aan te spreken op zijn of haar gedrag. In dat geval kan het helpen om dat gesprek dan te voeren met iemand erbij, bijvoorbeeld iemand van Buurtbemiddeling. U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling. Kijk voor alle informatie op www.dock.nl/hellevoetsluis

Blijft de overlast bestaan? Meld het!

Wanneer u in een situatie terecht komt die dringend opgelost moet worden, belt u de politie via telefoonnummer 112. Als de situatie niet dringend is, kunt u een melding maken bij de gemeente via telefoonnummer 14 0181 of via het meldingsformulier woonoverlast hieronder. De regisseur woonoverlast van de gemeente gaat dan samen met instanties als politie, woningcorporatie, zorg en buurtbemiddeling aan de slag om de overlast aan te pakken. Woont u in een huurwoning? Dan neemt u contact op met de woningcorporatie.

Download meldingsformulier, pdf 87 kB

Kunt u dit pdf-formulier niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.