Openbare orde en veiligheid

Hellevoetsluis moet een prettige, leefbare en veilige woonplaats zijn voor alle inwoners. Daarom werkt de gemeente samen met diverse veiligheidspartners. U kunt zelf ook bijdragen aan een veilige leefomgeving en het beschermen van uw bezittingen.

  • Politie

    Vierentwintig uur per dag en 365 dagen per jaar is de politie eenheid Rotterdam met ruim 5000 medewerkers voor u en uw veiligheid aan het werk. Zowel op straat als achter de schermen, al dan niet in uniform. Op deze pagina vindt u meer informatie over de openingstijden van het politiebureau in Hellevoetsluis, aangifte doen en andere zaken.