Veiligheid

Een veilige leefomgeving is van groot belang voor uw woonplezier. Veiligheid kent vele aspecten, maar doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen 'openbare orde' en 'calamiteiten / rampenbestrijding'.

 • Wat te doen bij een ramp?

  De kans daarop is niet zo groot, maar mocht zich onverwachts toch een keer een ramp of crisissituatie voordoen, dan is het van groot belang dat u de instructies van de overheid opvolgt, in het belang van uw eigen veiligheid. Meer informatie vindt u op deze pagina.

 • Openbare orde en veiligheid

  Hellevoetsluis moet een prettige, leefbare en veilige woonplaats zijn voor alle inwoners. Daarom werkt de gemeente samen met diverse veiligheidspartners. U kunt zelf ook bijdragen aan een veilige leefomgeving en het beschermen van uw bezittingen.

 • Voorbereid op een ramp

  De gemeente en andere instanties bereiden zich voor op rampen en crisissituaties, om uw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en de gevolgen van een situatie te beperken. U kunt zichzelf ook voorbereiden.

 • Externe veiligheid

  24 augustus 2018

  De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige leefomgeving aan de burgers. Daarbij hoort ook de externe veiligheid. Daaronder verstaan we risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen.