Sportactiviteiten en - accomodaties

De gemeente Hellevoetsluis wil sport en beweging stimuleren. Via deze pagina vindt u informatie over activiteiten, subsidies en accomodaties.

Sportbeleid

Het sportbeleid is vastgelegd in de nota's 'Sport beweegt Hellevoetsluis 2009-2013’ en JOGG Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis wil met het sportbeleid sporten en bewegen stimuleren. Dit doet de gemeente in samenwerking met partners door het scheppen van voorwaarden (accommodaties, subsidies en tarieven) en het aanbieden van laagdrempelige activiteiten.
Voor subsidiemogelijkheden en regelingen verwijzen wij u naar het overzicht ‘subsidies en regelingen sport’.

Sportverenigingen

Voor de adresgegevens van alle sportverenigingen in Hellevoetsluis verwijzen wij u naar de digitale gemeentegids.

Sportactiviteiten

Sportteam PUSH organiseert in opdracht van gemeente Hellevoetsluis samen met sportaanbieders, scholen, buurtorganisaties en vrijwilligers diverse sportstimuleringsprojecten en activiteiten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, senioren en activiteiten in de wijken. Doel hiervan is om jongeren en ouderen kennis te laten maken met verschillende sporten, een gezonde leefstijl te stimuleren en om mensen te stimuleren te gaan sporten. Daarnaast heeft Stichting Push een ‘Sportservicepunt’ voor sportverenigingen uit Hellevoetsluis en organiseren zij het 'Voorzittersoverleg Sport', dat bestaat uit alle sportverenigingen uit Hellevoetsluis. Het Voorzittersoverleg fungeert als klankbord voor het gemeentebestuur.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Push of bij Jeffrey Emor, telefoon (0181) 316 688 of e-mail: j.emor@stichting-push.nl

Verhuur accommodaties

De volgende sportaccomodaties zijn te huren:

-          Sporthal De Eendraght

-          Sporthal De Morgenstont

-          Sporthal De Fazant

-          Gymzaal De Branding

-          Gymzaal De Wateringhe

-          Gymzaal De Woelhoek

-          Gymzaal Het Bolwerk

-          Gymzaal Plataanlaan

-          Gymzaal Ravensehoek

-          Gymzaal Bonsenhoek

-          Zwembad De Eendraght

-          Turnhal De Fazant

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Sportfondsen Hellevoetsluis BV
Sportlaan 2
3223 EV Hellevoetsluis
Telefoon: (0181) 313584
E-mail: info.eendraght@sportfondsen.nl