In uw wijk

Uit welke wijken bestaat Hellevoetsluis en wat doet de gemeente om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? En wat kunt u zelf doen?

 • De Hellevoetse wijken

  Hellevoetsluis bestaat uit acht wijken en het dorp Oudenhoorn. Waar woont u? Hier vindt u een beschrijving van alle wijken.

 • Wijkbeheer

  Wijkbeheer Hellevoetsluis is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hellevoetsluis, woningcorporatie Maasdelta, de politie, stichting PUSH (opbouwwerk) en DOCK (jongerenwerk).

 • Buurtaanpak

  Met de Buurtaanpak worden (delen van) buurten op zowel fysiek als sociaal gebied verbeterd. De buurtbewoners worden in een vroeg stadium bij het project betrokken. Samen met de gemeente en partners in het wijkbeheer maken zij het gehele proces tot en met de uitvoering intensief mee.

 • Zelfbeheer

  In Hellevoetsluis kunnen bewoners zelf een stukje van de openbare ruimte onderhouden. Bijvoorbeeld een bloembak, pleintje of groenstrook.

 • Buurtpreventie en buurtbemiddeling

  Buurtpreventie is een vorm van informele sociale controle door en voor bewoners. Bij Buurtbemiddeling treden getrainde vrijwilligers bemiddelend op bij conflicten tussen buren.

 • Bewonersinitiatieven

  Wilt u in uw buurt een leefbaarheidsproject of - activiteit uitvoeren? Dan nodigen wij u uit om uw ideeën uit te werken en in te dienen bij het Wijkbeheer.

 • Leefbaarheidsmonitor

  De leefbaarheidsmonitor is een onderzoek om de beleving van leefbaarheid zichtbaar te maken. U kunt hier de rapportages bekijken.

 • Uitleenservice wijkbeheer

  Bewoners die gezamenlijk activiteiten in hun buurt organiseren kunnen via het wijkbeheer diverse spullen lenen, bijvoorbeeld partytenten, banken, tafels, een springkussen, verlichting, een geluidsinstallatie, spelletjes, podiumdelen en nog veel meer.