In uw wijk

Uit welke wijken bestaat Hellevoetsluis en wat doet de gemeente om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? En wat kunt u zelf doen?

 • Buurtaanpak

  Met de Buurtaanpak worden (delen van) buurten op zowel fysiek als sociaal gebied verbeterd. De buurtbewoners worden in een vroeg stadium bij het project betrokken. Samen met de gemeente en partners in het wijkbeheer maken zij het gehele proces tot en met de uitvoering intensief mee.

 • Zelfbeheer

  In Hellevoetsluis kunnen bewoners zelf een stukje van de openbare ruimte onderhouden. Bijvoorbeeld een bloembak, pleintje of groenstrook.

 • Bewonersinitiatieven

  Als u iets wilt organiseren voor uw buurt, kunt u daar een bijdrage voor aanvragen. U kunt een bijdrage krijgen als met uw plan de leefbaarheid van uw straat, buurt, wijk of heel Hellevoetsluis verbetert.

 • Uitleenservice wijkbeheer

  Bewoners die gezamenlijk activiteiten in hun buurt organiseren kunnen via het wijkbeheer verschillende spullen gratis lenen. Bijvoorbeeld partytenten, banken, tafels, een springkussen, verlichting, een geluidsinstallatie, spelletjes, podiumdelen en nog veel meer.