Iets melden

Een melding is iets anders dan een klacht of een bezwaar. Hier kunt u zien in welke gevallen u een melding kunt doen en wanneer en hoe u een klacht of bezwaarschrift kunt indienen.

 • Melding woon- of leefomgeving

  Heeft u last van zwerfvuil, losse tegels, defecte straatverlichting (let op: vermeld altijd de straatnaam + lichtmastnummer) of een illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Ongedierte in de openbare ruimte? Overlast door struiken, bomen of andere dingen in de openbare ruimte? Meld het ons direct.

 • Ongediertebestrijding

  De gemeente zorgt voor de preventie en bestrijding van ongedierte in het openbaar gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor ongedierte in en rond uw eigen woning.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Als u een voorwerp verloren bent of u heeft iets gevonden, dan kunt u dit plaatsen op de website Verloren of Gevonden.

 • Schade of storing aan een gemeentelijk gebouw doorgeven

  Als u een schade of storing constateert aan een gebouw dat het eigendom is van de gemeente Hellevoetsluis, kunt u dit hier online melden.

 • Verkeersoverlast melden

  U kunt melding maken van overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken.

 • Klachten en bezwaar

  Een klacht of een bezwaar is iets anders dan een melding. Lees hier in welke gevallen en hoe u een klacht of bezwaarschrift kunt indienen.

 • Melding doen van discriminatie

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Lees hier wat u kunt doen.

 • De gemeente aansprakelijk stellen

  Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen voor schade? Stuurt u ons dan een brief of een e-mail. Hierin beschrijft u zo nauwkeurig mogelijk wat er is gebeurd. Ook geeft u aan wanneer dit heeft plaatsgevonden en waarom u van mening bent dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is.

 • Melding psychische hulp

  16 juni 2020