Gladheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over het strooien bij gladheid in Hellevoetsluis.

Strooien op vaste strooiroutes

Zodra er kans is op gladheid, worden de doorgaande wegen, busroutes en doorgaande fietspaden meteen gestrooid. Dat zijn vaste strooiroutes. Ook in de buurt van verzorgingshuizen en winkelcentra wordt gestrooid.  

Bekijk het kaartje met de vaste strooiroutes

De gladheidsbestrijding wordt volgens een vastgesteld uitvoeringsplan uitgevoerd. Dat houdt in dat van tevoren is vastgelegd op welke wegen en fietspaden gestrooid wordt. De belangrijkste wegen en fietspaden worden als eerste gestrooid. Daarna de wegen die hierop aansluiten. Tijdens de winterperiode wordt niet van deze strooiroutes afgeweken.

Strooien voordat het glad wordt

De gemeente probeert altijd om de wegen te strooien vóórdat het glad wordt. Daarmee willen we gladheid op de strooiroutes zo veel mogelijk voorkomen. Zo’n  preventieve strooiactie duurt ongeveer drie uur. Binnen dit tijdsbestek worden de medewerkers van de aannemer gebeld, komen ze naar de werf, plaatsen ze de strooiers op de auto’s, laden zout en rijden hun route.

Hoe ontstaat gladheid?

De combinatie van twee factoren zorgt ervoor dat het glad wordt: vocht op het wegdek en een wegdektemperatuur van rond of onder het vriespunt. Tijdens helder weer kan het voorkomen dat de luchttemperatuur enkele graden boven nul ligt, maar dat de temperatuur van het wegdek toch onder het vriespunt komt. Bij sneeuwval, hagel en ijzel is gladheid vaak duidelijk zichtbaar. Er zijn ook situaties die veel minder zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bevriezing van natte weggedeelten of gladheid door condensvorming en aanvriezende mist. Door dooimiddel op de weg aan te brengen wordt het vriespunt van water verlaagd. Hierdoor blijft het wegdek nat en treedt er geen ijsvorming op.

Wat kunt u zelf doen bij gladheid?

U kunt zelf zorgen voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de trottoirs rondom uw huis of bedrijfspand. Dat is prettig voor uzelf, voorbijgangers en bijvoorbeeld post- en folderbezorgers. De gemeente moedigt dit initiatief aan door haar inwoners jaarlijks tweemaal  gratis een emmertje strooizout te verstrekken. Dit gratis strooizout kunt u tot eind februari 2019 tegen inlevering van een strooizoutbon afhalen bij aannemingsbedrijf Vibor aan de Einsteinweg 5 in Hellevoetsluis. Dat kan alleen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur. U vindt de strooizoutbonnen in de Helius van oktober en de Helius Winterspecial van december. Heeft u deze niet meer in uw bezit? Dan kunt u een strooizoutbon afhalen bij het Klantcontactcentrum aan de Oostzanddijk 26. 

Vragen of opmerkingen over de gladheidbestrijding doorgeven

Als u tijdens de winterperiode iets wilt vragen of melden over de gladheidsbestrijding, dan kunt u dit op verschillende manieren doorgeven aan de gemeente. Via deze website kunt u een melding woon- of leefomgeving doen. Deze mogelijkheid heeft de voorkeur. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

Gaat uw vraag of opmerking over gladheid op de vaste strooiroutes, dan wordt uw vraag doorgestuurd naar de gladheidscoördinator. Heeft u een melding over gladheid buiten de strooiroutes of mist u bepaalde wegen/fietspaden op de vaste strooiroutes, dan wordt dit genoteerd en besproken in de jaarlijkse evaluatie na afloop van de winterperiode. Dit betekent niet dat de strooiroutes hier op aangepast worden. Uitgangspunt is dat de strooiroutes op elkaar aansluiten en binnen een bepaalde tijd gestrooid moeten worden. Als de strooiroutes te lang worden, kan de gemeente niet meer garanderen dat de vaste strooiroutes begaanbaar blijven. Over het al dan niet aanpassen van de strooiroutes wordt geen contact met u opgenomen. U kunt de volgende winterperiode op het kaartje met strooiroutes zien of deze zijn aangepast.