Duurzaamheid, natuur en milieu

De gemeente streeft naar duurzaam wonen, werken en recreëren. Op de volgende pagina's vindt u informatie hierover.

 • Aardgasvrij

  Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord: Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we moeten overstappen op andere manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Niet gelijk vandaag of morgen, maar wel in de komende jaren tot aan 2050.

 • Duurzame energievoorziening

  De gemeente Hellevoetsluis streeft er naar om in 2040 energieneutraal te zijn. Hier vindt u informatie over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

 • Energietransitie – Regionale Energiestrategie

  Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. Op deze webpagina lees vindt u hier meer informatie over.

 • Klimaatkwetsbaarheid op Voorne-Putten in beeld gebracht

  29 oktober 2020