Duurzaamheid, natuur en milieu

De gemeente streeft naar duurzaam wonen, werken en recreëren. Op de volgende pagina's vindt u informatie hierover.

  • Duurzame energievoorziening

    De gemeente Hellevoetsluis streeft er naar om in 2040 energieneutraal te zijn. Hier vindt u informatie over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

  • Natuur in de stad

    Op deze webpagina vindt u allerlei informatie over flora en fauna in de stad.

  • Milieu

    Het zijn geen zaken waar als inwoner van Hellevoetsluis dagelijks over nadenkt: de kwaliteit van de bodem, de lucht en de hoeveelheid geluid. De gemeente zorgt ervoor dat de kwaliteit van bodem, lucht en geluid goed zijn.