Duurzaamheid, natuur en milieu

De gemeente streeft naar duurzaam wonen, werken en recreëren. Op de volgende pagina's vindt u informatie hierover.

 • Aardgasvrij

  In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Samen met inwoners, ondernemers en woningcorporaties bekijkt de gemeente wat de beste andere manier is om te koken, te douchen en gebouwen te verwarmen.

 • Duurzame energievoorziening

  De gemeente Hellevoetsluis streeft er naar om in 2040 energieneutraal te zijn. Hier vindt u informatie over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

 • Energietransitie – Regionale Energiestrategie

  Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. Op deze webpagina lees vindt u hier meer informatie over.

 • Natuur in de stad

  Op deze webpagina vindt u allerlei informatie over de natuur in de stad.

 • Klimaatkwetsbaarheid op Voorne-Putten in beeld gebracht

  Het klimaat verandert. Ook in Nederland. Hierdoor stijgt de kans op wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Dat zorgt voor risico’s voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken is het belangrijk dat we ons gedrag aanpassen.