Horecabedrijf exploiteren

Voordat u een horecabedrijf opricht, overneemt of verplaatst dient u een exploitatievergunning aan te vragen. Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

Drank- en horecawetvergunning aanvragen (commercieel)(pdf, 132 kB)

Drank- en horecawetvergunning aanvragen (paracommercieel)(pdf, 85 kB)

Wat is een horecabedrijf?

Met een horecabedrijf bedoelen we een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Zoals:

 • hotel
 • restaurant
 • pension
 • café
 • cafetaria of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis
 • een gelegenheid waar anders dan om niet eet- of drinkwaren te krijgen, af te halen of te verbruiken zijn
 • Een terras dat bij het bedrijf hoort, valt ook onder het horecabedrijf.  

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud).
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting: de statuten.
 • Kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van de:
  • Aanvrager
  • Exploitanten
  • Leidinggevenden
 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (niet ouder dan 6 maanden) van de:
  • Aanvrager
  • Exploitanten
  • Leidinggevenden
 • Arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden. Niet van de ondernemer zelf.
 • Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting en de terrassen als die er zijn. In schaal 1:100, met duidelijke vermelding van maten.
 • Huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het pand.
 • Ingevuld Bibob-vragenformulier, met alle bijlagen die daarbij horen.
 • Als dat voor u geldt:
  • Uw geldige Drank- en Horecawetvergunning
  • Uw geldige kansspelvergunning 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.