Evenementenvergunning

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Voorbeelden van een groot evenement zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

U kunt een evenementenvergunningaanvragen door aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de gemeente.

Evenementenvergunning aanvragen

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

De regels over het organiseren van evenementen kunt u vinden in de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Kosten

Een evenement melden is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het aanvragen van een evenementenvergunning.

Bijzonderheden

Jaarlijks dienen de evenementen voor het volgende jaar te worden aangemeld. Wilt u een evenement organiseren in 2021 in de gemeente Hellevoetsluis of Oudenhoorn, dan moet u die vóór 10 oktober 2020 bij ons aanmelden. Het gaat hierbij met name om evenementen met een verhoogd of hoog risico (de zogenoemde B en C evenementen) en de meer complexere evenementen waarvoor, bijvoorbeeld, verkeersmaatregelen moeten worden genomen en/of verkeersregelaars worden ingezet. Het formulier waarmee u uw evenement kunt aanmelden is als bijlage bijgevoegd.

Wij laten deze aanmeldingen door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op de voorlopige regionale evenementenkalender plaatsen. Hulpdiensten kunnen dan hun capaciteit afstemmen op het actuele evenementen-aanbod. De aanmeldingen worden regionaal beoordeeld op samenloop en samenhang. De definitieve regionale evenementenkalender wordt in januari vastgesteld. Dan pas weet u of uw evenement op de door u beoogde datum kan plaatsvinden.

Indien uw evenement op de kalender wordt geplaatst, houdt dat niet automatisch in dat daar ook een evenementenvergunning voor kan worden afgegeven. Het aanvraagproces, de termijnen die gelden voor het indienen en het behandelen van de aanvraag en het beleid dat wordt gehanteerd, staan beschreven in het evenementenvergunningenbeleid van gemeente Hellevoetsluis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Veiligheid van de gemeente Hellevoetsluis, telefoon 14 0181 of per email naar evenementen@hellevoetsluis.nl

Indien de Covid-19 maatregelen op de door uw gekozen datum nog van kracht zijn, kan het betekenen dat uw evenement geen doorgang kan vinden. Houd dus goed rekening met de door uw opgegeven datum. De gemeente Hellevoetsluis moet zich houden aan de geldende noodverordening en of opgelegde maatregelen vanuit de overheid.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.