Voorontwerp bestemmingsplan Manege Stal Flicka

Het voorontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 13 november 2020 tot en met 10 december 2020 voor een ieder ter inzage. Op deze pagina vindt u een link naar het voorontwerp bestemmingsplan en bijbehorende documenten op ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk het  vastgestelde  wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl