Vastgesteld bestemmingsplan Molendijk 62 Hellevoetsluis

Het vastgestelde bestemmingsplan Molendijk 62 met de daarbij behorende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf donderdag 9 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 voor een ieder ter inzage. Op deze pagina vindt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken.