Ontwerp bestemmingsplan Molendijk 62 te Hellevoetsluis

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molendijk 62’ Hellevoetsluis ligt vanaf donderdag 12 maart 2020 tot en met 23 april 2020 voor eenieder ter inzage. Op deze pagina vindt u het OBP en bijbehorende documenten.

- Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Molendijk 62 Hellevoetsluis

- Ontwerpbestemmingsplan Molendijk 62 Hellevoetsluis

- Bijlagen bij de toelichting

- Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Molendijk 62 Hellevoetsluis

- Kennisgeving verzoek hogere grenswaarde ontwerpbesluit vaststelling Hogere Waarden Wet geluidhinder Molendijk 62 Hellevoetsluis

Ontwerpbesluit vaststelling Hogere Waarden Wet geluidhinder Molendijk 62 te Oudenhoorn