Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

Zolang het gemeentehuis gesloten is in verband met het coronavirus (t/m 28 april), kunt u voor het raadplegen van stukken bij het KCC een afspraak maken via tel. 140181

  • Ontwerp bestemmingsplan Molendijk 62 te Hellevoetsluis

    09 maart 2020

    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molendijk 62’ Hellevoetsluis ligt vanaf donderdag 12 maart 2020 tot en met 23 april 2020 voor eenieder ter inzage. Op deze pagina vindt u het OBP en bijbehorende documenten.

  • Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3

    16 maart 2020

    Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2020 heeft besloten het bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” ((NL.IMRO.0530.BPNieuweVesting3‐VG01) gewijzigd vast te stellen. Op deze pagina vindt u informatie over dit besluit, de bestemmingsplanstukken en het vervolgproces.