Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

Zolang het gemeentehuis gesloten is in verband met het coronavirus (t/m 28 april), kunt u voor het raadplegen van stukken bij het KCC een afspraak maken via tel. 140181

  • Voorontwerp bestemmingsplan Manege Stal Flicka

    11 november 2020

    Het voorontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 13 november 2020 tot en met 10 december 2020 voor een ieder ter inzage. Op deze pagina vindt u een link naar het voorontwerp bestemmingsplan en bijbehorende documenten op ruimtelijkeplannen.nl.