Budgetsubsidie

Een budgetsubsidie is een subsidie die we per jaar geven aan rechtspersonen waarmee de gemeente prestatie-afspraken maakt. We stellen dan ook een uitvoeringsovereenkomst (dit heet ook wel budgetsubsidie-overeenkomst) op.

Voor budgetsubsidies geldt geen minimum subsidiebedrag. U krijgt de subsidie voor het leveren van producten en prestaties waarover u met de gemeente afspraken maakt. Deze afspraken zetten we in de uitvoeringsovereenkomst of budgetsubsidie overeenkomst.

Wat valt onder budgetsubsidies?

•    Reguliere budgetsubsidies
•    Projectsubsidies: een subsidie voor (een deel van) de kosten voor een activiteit of project.
•    Evenementensubsidies: een subsidie voor een eenmalige, kortlopende activiteit.
•    Investeringssubsidies: een subsidie als bijdrage in investeringen in roerende en onroerende zaken die vallen onder materiële activa.
•    Sportinvesteringsregeling

Voorwaarden 

De voorwaarden om een budgetsubdie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidiëring activiteiten 2018 (pdf, 727 kB) en de Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019.

Een jaarlijkse budgetsubsidie vraagt u aan vóór 1 april, voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt. 

Welke informatie heeft u nodig bij een aanvraag en vaststelling budgetsubsidie 

 • Activiteitenplan
 • Voorzieningenplan
 • Omvang van de voorzieningen en reserves (bestemmings- en egalistatiereserve)
 • (Activiteiten én financieel) jaarverslag
 • Begroting
 • Een verklaring:
  • Bij een subsidie tot € 50.000: een goedkeurende verklaring van de kascommissie, een verklaring door het bestuur en/of een verslag van een algemene ledenvergadering
  • Bij een subsidie van € 50.000 of hoger: een accountantsverslag en een accountantsverklaring

 Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan dan stuurt u ook mee:

 • Oprichtingsakte of de statuten.
 • Kopie van het huishoudelijk regelement.
 • Opgave van de samenstelling van het bestuur.
 • Recent mogelijk gewaarmerkt verslag financiële positie (verlies-en winstrekening en balans).

Budgetsubsidie (digitaal) aanvragen

U kunt een budgetsubsidie digitaal aanvragen. Dit doet u door eHerkenning te gebruiken. Is dit nieuw voor u? Lees dan de uitleg op de website van eHerkenning.

Vraag een budgetsubsidie 2022 (en vaststelling 2020) aan

Vraag een incidentele- of projectsubsidie aanvragen

U kunt een budgetsubsidie ook aanvragen door het aanvraagformulier als PDF te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl.

Let op: vergeet niet alle gevraagde stukken mee te sturen!

Kunt u een pdf-bestand op deze pagina niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonummer 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.