Subsidies

Een subsidie is een financiële bijdrage die de gemeente aan organisaties of instellingen beschikbaar stelt voor activiteiten, die zij in het belang acht van de gemeente en/of haar inwoners.

 • Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

  De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

 • Waarderingssubsidie

  Een waarderingssubsidie is een subsidie die u krijgt zonder een directe relatie tussen de kosten van de activiteit(en) en de hoogte van de subsidie.

 • Budgetsubsidie

  Een budgetsubsidie is een subsidie die we per jaar geven aan rechtspersonen waarmee de gemeente prestatie-afspraken maakt. We stellen dan ook een uitvoeringsovereenkomst (dit heet ook wel budgetsubsidie-overeenkomst) op.

 • Subsidie sportinvestering

  Met deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen hun sportaccommodatie aanpassen en verbeteren. Deze subsidie is voor Hellevoetse sportverenigingen en regionale sportverenigingen met Hellevoetse leden.

 • Privacyverklaring subsidieaanvragen

  Hier vindt u informatie over hoe de gemeente de persoonsgegevens verwerkt en bewaart die u in de subsidieformulieren invult.