Subsidies

Een subsidie is een financiële bijdrage die de gemeente aan organisaties of instellingen beschikbaar stelt voor activiteiten, die zij in het belang acht van de gemeente en/of haar inwoners.

 • Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

  De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

 • Waarderingssubsidie

  Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt zonder dat er een directe relatie bestaat tussen de kosten van de activiteit(en) en de hoogte van de subsidie.

 • Budgetsubsidie

  Een budgetsubsidie wordt per boekjaar verstrekt aan rechtspersonen waarover prestatie-afspraken worden gemaakt en waarvoor tevens een uitvoeringsovereenkomst (ook wel budgetsubsidie-overeenkomst genaamd) wordt opgesteld.

 • Subsidie sportinvestering

  Met deze subsidieregeling worden verenigingen in staat gesteld om aanpassingen ter verbetering van hun sportaccommodatie te kunnen doen.

 • Privacyverklaring subsidieaanvragen

  Hier vindt u informatie over hoe de gemeente de persoonsgegevens verwerkt en bewaart die u in de subsidieformulieren invult.