Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

Een Koninklijke onderscheiding is een bijzondere erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn maar bijvoorbeeld ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk.

Wilt u iemand voordragen? Dit kunt u doen bij de gemeente waarin die persoon woont.
U kunt geen lintje voor uzelf aanvragen.

Voorstelformulier voor een Koninklijke Onderscheiding

Wilt u een onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) laten uitreiken? Levert u het voorstelformulier dan vóór 1 juli compleet ingevuld én voorzien van alle handtekeningen aan via kabinet@hellevoetsluis.nl. Daarnaast verzoeken wij u een geprint én getekend exemplaar af te geven bij ons Klantcontactcentrum aan de Oostzanddijk 26 (let op : niet per post versturen). 

Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding is het belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie over de activiteiten/werkzaamheden van de decorandus wordt gegeven. Denkt u hierbij vooral aan de juiste jaartallen. Om te voorkomen dat er vertraging in het aanvraagproces ontstaat, dient u direct bij de aanvraag de motivatie van ondersteuners (ondersteuningsbrieven) op papier te laten zetten, deze te laten ondertekenen en mee te sturen met het aanvraagformulier.  

Uw aanvraag wordt na controle door ons verzonden naar de Provincie. Zodra wij horen of de aanvraag gehonoreerd kan worden, nemen wij contact met u/de aanvrager op om het verdere proces te bespreken.  

Verklaring werkgever

Indien de decorandus nog in loondienst is, dient er ook direct een verklaring van zijn/haar werkgever te worden toegevoegd waarin staat dat de werkgever op de hoogte is van de aanvraag en deze ook ondersteunt. Een uitgebreidere ondersteuningsbrief met daarin de reden waarom de deze werkgever het ondersteunt, is aan te bevelen.

Ondersteuningsbrieven

Ondersteuningsbrieven van de organisaties waarvoor de decorandus vrijwillig werk verricht zijn niet verplicht maar helpen wel bij de beoordeling. Wij raden u dan ook aan om altijd ondersteuningsbrieven toe te voegen.

Kosten

Aan de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding zijn geen kosten verbonden.

Termijnen

De burgemeester deelt de lintjes uit op:
•    de dag voor Koningsdag (lintjesregen); en
•    de dag van een afscheid of jubileum.

Voor de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) dient u het voorstel vóór 1 juli van het jaar daarvoor te hebben aangeleverd bij de gemeente.
Alleen voor bijzondere gevallen (bijvoorbeeld een afscheid of jubileum) kan ook op een andere dag een Koninklijke Onderscheiding worden uitgereikt. Hiervoor staat een aanvraagtermijn van minimaal zes maanden.

Meer informatie

•    Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen op Rijksoverheid.nl
•    Meer informatie over iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding op lintjes.nl