Jongeren Foyer Hellevoetsluis

Jongeren kunnen zich niet meer aanmelden voor deze voorziening. Heeft u ondersteuning nodig? U kunt dan contact opnemen met de gemeentelijke toegang.

De jongeren die een traject bij de Jongerenfoyer Hellevoetsluis hebben, krijgen een volwaardig traject aangebonden en stromen geleidelijk uit. Aan de Jongerenfoyer zijn jeugdzorgorganisatie Flexus Jeugdplein, woningcorporatie Maasdelta en de gemeente verbonden.