Integraal Kindcentrum (IKC)

Binnen een Integraal Kindcentrum(IKC) werken opvang en onderwijs samen. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen er de hele dag leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Hellevoetsluis heeft een aantal proeflocaties (pilots) om het IKC principe te ontwikkelen en stimuleren. Zo is er een pilot in De Struyten, De Ravense Hoek en aan de Bremstraat. Daarnaast is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een IKC aan de Sportlaan/Schoolslag (in de buurt van de Eendraght).

Opvang en onderwijs werken binnen een IKC goed en nauw samen. Zij zijn gelijkwaardige partners en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn en zorg voor kinderen. De onderlinge scholen en kinderopvang behouden hun eigen identiteit. Kinderen nemen deel aan activiteiten die op elkaar aansluiten, hebben te maken met één opvoedvisie die op elkaar is afgestemd en krijgen de ruimte om hun eigen identiteit te ontdekken. In een IKC maken kinderen een soepele overgang van opvang naar basisonderwijs. 

IKC in Hellevoetsluis

Er komen niet overal nieuwe (school)gebouwen; vooral een goede samenwerking staat centraal. Een uitzondering is het IKC aan de Sportlaan. Hier komt een nieuw gebouw waarin de Bron (locatie Christineplaats), de Hendrik Boogaard (locatie Sportlaan), de Montessorischool, peuterspeelzalen en de kinderopvang van de Kinderkoepel samenwerken.

Pilot Bremstraat 1

Vanaf het schooljaar 2016-2017 start de pilot IKC aan de Bremstraat. Hierover hebben de schoolbesturen van Onderwijsgroep PRIMOvpr, VCO de Kring, stichting Floreo, het bestuur van de Kinderkoepel en de gemeente afspraken gemaakt. De ervaringen van deze pilot, worden gebruikt voor de hele IKC ontwikkeling in de gemeente. Het huidige gebouw is niet geschikt om te gebruiken als IKC, waardoor een verbouwing noodzakelijk is. Samengevat worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
1. Aanpassen sanitair voor peuters en kleuters. 
2. Aanleggen aparte ingang peuters en kleuters met buitenruimte peuterplein, inclusief bestrating. 
3. Ombouw huidige multifunctionele ruimte (aula) tot speellokaal. 
4. Het vervangen van enkelglas in dubbelglas (nieuwe kozijnen) in het oudbouwgedeelte. 
5. Het deels vervangen van de bovenlichten. 

Op de bouwtekeningen kunt u bekijken wat er precies wordt gedaan in de school. Klik hier om het pdf-document te downloaden