Hulp voor uw kind op school

Hier vindt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind.

Per 1 augustus 2014 vallen alle scholen in Nederland onder de Wet Passend Onderwijs. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat elk kind een passende plek in het onderwijs krijgen. Daarbij is het uitgangspunt dat meer kinderen binnen het reguliere onderwijs een plek kunnen hebben als scholen daar de juiste ondersteuning voor bieden. Het moet minder vanzelfsprekend worden om kinderen naar het speciaal onderwijs te sturen. 

Als uw kind extra ondersteuning op school nodig heeft, kunt u daar bij de intern begeleider op school naar vragen. Naast de extra begeleiding en ondersteuning die via school te krijgen is, kan uw school u ook in contact brengen met het gebiedsteam, het CJG of de schoolmaatschappelijk werker. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, kijk dan op: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/ of bel het landelijk Steunpunt Onderwijs: 0900-2020065.