Jeugd en onderwijs

 • Hulp voor uw kind op school

  09 februari 2017

  Hier vindt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind.

 • Leerplicht

  Net als in veel andere landen hebben kinderen in Nederland recht op onderwijs. Met een schooldiploma hebben jongeren meer kans op een goede baan en een mooie toekomst. De leerplichtwet is een belangrijke manier om dit recht te waarborgen.

 • Integraal Kindcentrum (IKC)

  Binnen een Integraal Kindcentrum(IKC) werken opvang en onderwijs samen. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen er de hele dag leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

 • Scholen

  In de gemeente Hellevoetsluis vindt u scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

 • Leerlingenvervoer

  Voor ouders/verzorgers van leerlingen die een school bezoeken voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid om leerlingenvervoer aan te vragen.

 • Kinderopvang

  Zoekt u een kinderdagverbliijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau?

 • Beter leren lezen en schrijven

  Een op de tien volwassen Nederlanders is laaggeletterd. Met lezen en schrijven hebben zij grote problemen. Een krant of de post lezen, dat lukt vaak niet. Ook het schrijven van een brief of mail is te lastig. Net als het invullen van een formulier. De gemeente Hellevoetsluis wil laaggeletterden graag helpen. Daarom bieden we taallessen aan.

 • Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

  Overgewicht is een groeiend probleem onder jongeren. In Nederland is ongeveer één op de zeven kinderen te zwaar. In Hellevoetsluis is dat niet anders.

 • Activiteiten voor jongeren

  De gemeente Hellevoetsluis hecht er waarde aan dat er voldoende activiteiten zijn voor de Hellevoetse jeugd en jongeren. Diverse stichtingen krijgen daarom subsidies om voorzieningen te realiseren voor de jeugd en jongeren.

 • Jongeren Foyer Hellevoetsluis

  Jongeren kunnen zich niet meer aanmelden voor deze voorziening. Heeft u ondersteuning nodig? U kunt dan contact opnemen met de gemeentelijke toegang.

 • Ouderportaal voor de ontwikkeling van je kind

  Via de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond is een beveiligd digitaal loket beschikbaar. Ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hier de groeicurve van hun kind inzien en afspraken en contactgegevens beheren.

 • Peuteropvang

  Jonge kinderen leren razendsnel. Een peuteropvang kan uw kind helpen zich spelenderwijs te ontwikkelen en geeft een goede start op de basisschool. Zijn de kosten voor peuteropvang voor u te hoog? De gemeente Hellevoetsluis maakt peuteropvang mogelijk voor gezinnen met een laag inkomen. Zo kunt u uw kind een ochtend en een middag in de week gratis naar de peuteropvang brengen.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)