Project Yacht Valley

Tien gemeenten uit Nederland, België, Frankrijk en Groot Brittanië ontvangen Europese subsidie voor het project Yacht Valley. Ook Hellevoetsluis neemt deel aan dit project. Het project Yacht Valley beoogt het ontwikkelen en uittesten van innovatieve en duurzame watersport-servicecentra op verschillende soorten herontwikkelingslocaties en rondom bestaande bedrijven. In Hellevoetsluis gaat het om subsidie voor de bouw van de werkloods en voor een watersportservicecentrum.

De partners die meedoen aan Yacht Valley zijn de Belgische gemeenten Nieuwpoort, Waterwegen en Zeekanaal, Gent, de Belgische watersportorganisatie NAUTIV en Belgische ondernemer Westhoek Marina’s, de Britse gemeente Ramsgate, de Franse ondernemer Bleu Marine en de Nederlandse vertegenwoordiging bestaande uit de gemeenten Vlissingen, Hellevoetsluis en watersportorganisatie HISWA. De subsidie speelt in het kader vanhet Interreg IVa Twee Zeeënprogramma.

 

werkloods 

Innovatief en duurzaam

Het project Yacht Valley beoogt het ontwikkelen en uittesten van innovatieve en duurzame watersport-servicecentra op verschillende soorten herontwikkelingslocaties en rondom bestaande bedrijven. Dit doen de deelnemende gemeenten door het uitvoeren van gezamenlijk verkennend onderzoek, het uitwerken en uitvoeren van investeringen, kennisuitwisseling en conceptontwikkeling. De gemeenten willen daarmee een stimulans geven aan een economisch gezonde en toekomstbestendige watersportservicesector in het Twee Zeeëngebied met een goede spreiding van servicefaciliteiten.

 

In mei 2011 ontving de gemeente het bericht  dat de stuurgroep Interreg IVa - Twee Zeeën Programma het Yacht Valley project had aanvaard. Ten behoeve van het Yacht Valley project heeft Hellevoetsluis twee projecten aangemeld, te weten de ontwikkeling van een watersport servicecentrum en de werkloods op het droogdokterrein. De werkloods is inmiddels gerealiseerd. Het watersportservicecentrum moet nog gerealiseerd worden in de komende jaren.
 

 
De officiële startconferentie van Yacht Valley vond plaats in Hellevoetsluis in de nieuwe werkloods van het Droogdok Jan Balnken. Dit is ook het eerste projectt dat gerealiseerd is binnen het Yacht Valley project. Burgemeester Kleijwegt heeftte alle deelnemers van harte welkom. Samen met de loco-burgemeester van Nieuwpoort België onthulde hij het logo van het Interreg IV 2 Zeeën programma dat op de werkloods bevestigd is. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van het 2 Zeeën programma. Tijdens de startconferentie werden alle betrokken partijen geinformeerd over de doelen, activiteiten en het tijdschema van het project, zowel als geheel als de afzonderlijke onderdelen ervan.
 
De tweede dag van de conferentie was de Masterclass, bedoeld voor de projectleiders, ondernemers en adviseurs in het project. Samen bogen zij zich over vraagstukken als: aan welke eisen dient een watersportservicecentrum te voldoen, welke infrastructuur is nodig, hoe betrek je ondernemers, hoe combineer je woonfuncties met watersportservicebedrijven? Daarnaast gaven diverse expets presentaties. Kennisuitwisseling en samenwerking is een belangrijk onderdeel van het project Yacht Valley. Via deze link kunt u het verslag van de startconferentie raadplegen. 
 
Meer informatie: 
www.interreg4a-2mers.eu/nl

http://www.yachtvalley.org/

http://yachtvalley.org/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/yacht_valley/yacht_valley/yacht_valley_project

 

 

Gerelateerde documenten