Europese projecten

De gemeente Hellevoetsluis ontvangt Europese subsidie voor enkele projecten in de Vesting van Hellevoetsluis: Yacht Valley en Tuinen en Muren.

 • Ports Energy and Carbon Savings (PECS)/ Duurzaamheidsimpuls havens

  De gemeente Hellevoetsluis neemt sinds juli 2017 deel in het project Ports Energy and Carbon Saving (PECS). De doelstelling van het project is om koolstofarme technologieën in kleine en middelgrote havens te realiseren door onderzoek en het uitvoeren van pilots. Het uiteindelijke doel is om de CO2 uitstoot in havens te verminderen.

 • Sustainable Ports

  24 februari 2015

  Sustainable Ports is een samenwerkingsproject voor het Europese Interreg IVA 2 Zeeen programma. Het richt zich op interregionale samenwerking tussen verschillende landen die grenzen aan de Noordzee of Atlantische Ocean. Het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in havens staat daarbij voorop.

 • Project Yacht Valley

  18 december 2012

  Tien gemeenten uit Nederland, België, Frankrijk en Groot Brittanië ontvangen Europese subsidie voor het project Yacht Valley. Ook Hellevoetsluis neemt deel aan dit project. Het project Yacht Valley beoogt het ontwikkelen en uittesten van innovatieve en duurzame watersport-servicecentra op verschillende soorten herontwikkelingslocaties en rondom bestaande bedrijven. In Hellevoetsluis gaat het om subsidie voor de bouw van de werkloods en voor een watersportservicecentrum.

 • Interreg IV 2 Zeeën project Muren en Tuinen

  17 september 2013

  Fransen, Belgen, Britten en Nederlanders vormen samen een partnerschap dat 22 partners laat samenwerken in een grensoverschrijdend project ‘Muren en Tuinen’. Zij werken samen rond het thema van ecologisch verantwoord beheer en het beter toegankelijk maken van versterkte sites (vestingwerken) voor inwoners en toeristen.

 • Ports Energy and Carbon Savings (PECS)/ Duurzaamheidsimpuls havens.

  De gemeente Hellevoetsluis neemt sinds juli 2017 deel in het project Ports Energy and Carbon Saving (PECS). De doelstelling van het project is om koolstofarme technologieën in kleine en middelgrote havens te implementeren door onderzoek en het uitvoeren van pilots. Het uiteindelijke doel is om de CO2 uitstoot in havens te verminderen.