Werken

  • Participatiewet

    Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende wetten en regelingen veranderd. Mensen met een bijstandsuitkering hebben te maken met wijzigingen. De Wet werk en bijstand (WWB) heet vanaf 1 januari 2015 Participatiewet. Een andere aangenomen wet brengt het aantal kindregelingen terug. Dit heeft gevolgen voor alleenstaande ouders.