Urgentie aanvragen

Als u denkt dat u vanwege een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring.

Met een urgentieverklaring hebt u voorrang boven andere woningzoekenden. Dat betekent dat u meer kans maakt op een bepaald type woning dan andere woningzoekenden, mits de woning aan de voorwaarden van urgentie voldoet. Wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan biedt de corporatie de woning aan de kandidaat aan waarvan de urgentieperiode het eerst afloopt. Omdat woningen schaars zijn, zijn de voorwaarden voor urgentieverklaring streng: als een woningzoekende voorrang krijgt, betekent dat immers dat anderen langer moeten wachten.

Let op: wanneer u in aanmerking komt voor een urgentie verklaring kunt u beperkt reageren binnen de woningtypes (eengezinswoningen zijn uitgesloten).

Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie. De urgentieregels zijn opgenomen in de verordening woonruimtebemiddeling 2020.

  • u bent achttien jaar of ouder;
  • u woont direct voorafgaand aan de aanvraag in de regio Rotterdam;
  • u beschikt over een zelfstandige woonruimte, waarvan u aantoonbaar de huurder of eigenaar bent;
  • u heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling is getroffen, dan is een urgentie aanvraag wel mogelijk;
  • het verzamelinkomen van uw huishouden, zoals bekend bij de belastingdienst is niet hoger dan € 39.055 per jaar (2020). Om de hoogte van uw inkomen te kunnen bepalen verwijzen wij u naar www.woonnetrijnmond.nl waarbij u onder ’mijn gegevens ’het inkomen kunt uitrekenen;
  • u en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfstatus;
  • de noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt is niet door uw eigen toedoen ontstaan;
  • het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen.

Kosten

De kosten voor een urgentieaanvraag bedragen € 35,00. Ongeacht de uitkomst van de aanvraag krijgt u de betaalde legeskosten niet terug.

Aanvraagformulier

Hieronder kunt u het aanvraagformulier urgentie downloaden om uw aanvraag in te dienen. Wilt u iemand anders machtigen om een aanvraag voor u te doen? Laat de gemachtigde dan het 'Machtigingsformulier urgentieaanvraag' invullen en ondertekenen. Let op: u dient dit formulier ook te ondertekenen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u van maandag tot en met woensdag tussen 09.00 en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met Woonruimte urgentie, via telefoonnummer 14 0181. U kunt ook contact opnemen per mail via urgentie_woonruimte@hellevoetsluis.nl.

Deze tekst is niet bindend. Alleen de officieel vastgestelde tekst is juridisch bindend. Ondanks grote zorgvuldigheid bij de opstelling van deze tekst, kunnen er verschillen zijn met de officieel vastgestelde tekst in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015.