Beschermingsbewind

Niet iedere volwassene kan zelfstandig zijn of haar financiële zaken goed regelen. Soms is ook de hulp van een budgetcoach of budgetbeheer niet voldoende. Beschermingsbewind kan dan een oplossing zijn. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Bij beschermingsbewind wordt een bewindvoerder verantwoordelijk voor al uw financiële zaken. Hij of zij zorgt voor een stabiele financiële situatie en waakt ervoor dat er (nieuwe) schulden ontstaan.

Om de kans op een geslaagde schuldbemiddeling zo groot mogelijk te maken, stelt de gemeente beschermingsbewind soms als voorwaarde bij het verlenen van schuldbemiddeling. De gemeente mag daarbij niet bepalen bij welke bewindvoerder u onder beschermingsbewind gaat. De wet bepaalt dat u zelf uw voorkeur voor een geschikte bewindvoerder mag aangeven bij de rechter. Beschermingsbewind kan alleen bij de kantonrechter aangevraagd worden. De kantonrechter bepaalt daarbij ook hoe lang het beschermingsbewind duurt.. Daarbij let de kantonrechter erop dat deze maatregel niet langer duurt dan nodig is.

Waar moet u op letten bij de aanvraag beschermingsbewind?

Wat doet de bewindvoerder?

Kosten bewindvoering

Heeft u een klacht over bewindvoering of wilt u de regeling stoppen of wijzigen?