Belastingen

Het SVHW voert de heffing en invordering van de lokale belastingen uit. Ook stelt het SVHW jaarlijks de WOZ-waarden vast van alle onroerende zaken in de gemeente Hellevoetsluis.

SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. Op de website van SVHW vindt u meer informatie over de gemeentelijke en waterschapsbelasting en kunt u de WOZ-waarden van uw woning of pand inzien.

Ga naar de website van het SVHW 

U vindt  hier informatie over onder andere:

  • Onroerende zaakbelasting
  • WOZ-waarde
  • Afvalstoffenheffing
  • Reinigingsrechten
  • Hondenbelasting
  • Rioolheffing
  • Toeristenbelasting
  • Lijkbezorgingsrechten
  • Precariobelasting

Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

Met behulp van de Coelo Lokale lasten calculator kunt u uw eigen lokale lasten bekijken en vergelijken met die in andere gemeenten.