Kozijnen of gevels aanbrengen/veranderen

Aanpassingen aan uw woning, waardoor uw raam- of deurkozijn zichtbaar verandert en waardoor wellicht zelfs de constructie van de buitengevel wijzigt, zijn aanpassingen die u niet zonder meer kunt doen.

Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.

Om snel te weten te komen of u voor bepaalde werkzaamheden een vergunning nodig hebt of een melding moet doen, kunt u via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen.

Vergunningscheck doen

Voorwaarden

Om u een beknopt overzicht van de voorwaarden en regelgeving omtrent het aanbrengen of veranderen van kozijnen of gevels te geven, kunt u de folder 'Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevels' bekijken. Deze folder bevat algemene informatie. Om uw persoonlijke situatie zo goed mogelijk in beeld te krijgen, is het van belang altijd eerst een vergunningscheck te maken via het Omgevingsloket online.