Kadaster

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.

Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland heide)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Meer informatie vind u op de  website van het Kadaster