Bouwen en verbouwen

 • Actuele bouwprojecten

  Hier vindt u een overzicht van alle lopende bouwprojecten met de bijbehorende documenten.

 • Ruimtelijke plannen

  Door het maken van ruimtelijke plannen legt de overheid vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Nederland. De gemeente legt het ruimtelijk beleid van Hellevoetsluis vast in de structuurvisie en bestemmingsplannen.

 • Bouwplannen

  Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bouwplannen van de gemeente Hellevoetsluis. Het kan gaan om gerealiseerde projecten, projecten in aanbouw en in voorbereiding, of toekomstige ontwikkelingen.

 • Welstand

  U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen

 • Kadaster

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.

 • Kozijnen of gevels aanbrengen/veranderen

  Aanpassingen aan uw woning, waardoor uw raam- of deurkozijn zichtbaar verandert en waardoor wellicht zelfs de constructie van de buitengevel wijzigt, zijn aanpassingen die u niet zonder meer kunt doen.

 • Vergunningen

  Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? Doe een vergunningcheck om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

 • Bijbehorende bouwwerken

  Wilt u een stuk aanbouwen aan uw huis of een bouwwerk in uw tuin plaatsen? Check dan eerst of u hiervan melding moet maken of een vergunning nodig heeft.

 • Formulier bouwtekeningen/bouwbescheiden

  Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente Hellevoetsluis, dient u daarbij bouwtekeningen aan te leveren. Om te kunnen toetsen of de omgevingsvergunning verleend kan worden, zijn tekeningen nodig van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie. Als u niet beschikt over tekeningen van de huidige situatie van uw woning, kunt u deze bij de gemeente opvragen. Daarvoor kunt u dit formulier invullen.