Nieuwjaarsspeech burgemeester Milène Junius

Beste mensen,

Een heel gezond en gelukkig 2020. En namens het gehele gemeentebestuur: van harte welkom bij onze nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat u hier allemaal vanavond aanwezig bent!
 
Een bijzonder moment, want we blikken niet alleen terug op 2019, we kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar; 2020. We sluiten al weer een decennium af, de jaren 10, en nu op de jaren 20 van dit millennium. 

Vanavond mag ik ook een aantal onderscheidingen uitreiken aan Hellevoeters die iets bijzonders hebben gedaan in het afgelopen jaar. Wát zij hebben gedaan dat horen jullie later. Voor nu bedank ik in ieder geval alle vrijwilligers in de wijken, bij sportclubs, musea, verzorgingstehuizen, voedselbank enzovoort en natuurlijk de mantelzorgers. Jullie maken het leven zo veel mooier! 

Ook dank ik graag onze brandweer, politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en het ambulancepersoneel voor een veilig Oud & Nieuw. Al deze mensen zaten niet thuis voor de buis met een oliebol, maar waren voor onze veiligheid aan het werk. Dit jaar zullen we de discussie zeker verder voeren hoe dit feest veilig en zonder schade gevierd kan worden, zodat het leuk is voor ieder mens en dier.
 
2019 was voor de gemeente Hellevoetsluis een dynamisch jaar. We kregen - net als het hele land- te maken met de stikstofcrisis, die bouw- en onderhoudsplannen in de war schopten. Ons raadsinformatiesysteem, het digitale systeem waarmee we onze besluiten communiceren, bleek niet waterdicht. Er was sprake van een datalek.
We namen afscheid van onze gemeentesecretaris/algemeen directeur, dhr Jan Simons. En tenslotte kregen we onverwachts te maken met een groot financieel tekort met name door de steeds hogere zorgkosten.  

Daar staan we niet alleen in als gemeente. Ik ben oprecht van mening dat de rijksoverheid niet alleen taken kan overhevelen, maar er ook voldoende geld bij moet doen om die uit te voeren. Wij stellen dit regelmatig bij de rijksoverheid aan de orde. Wij zijn uw eerste overheid en doen ons stinkende best om tegen bijna de laagste tarieven van Nederland een aantrekkelijke gemeente te zijn met goede zorg, veilig en welvarend. Gelukkig werken we daar niet alleen aan; zo zijn we verder gegaan met de samenwerking op Voorne. Onze gemeenteraad en die van Brielle en Westvoorne zullen dit kwartaal een besluit nemen over onze gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Vanuit de Hellevoetse samenleving zijn in ieder geval positieve geluiden gekomen om samen met Brielle en Westvoorne één gemeente te vormen. Samen met Nissewaard laat Voorne-Putten van zich horen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De voorzitter van de Metropoolregio, burgemeester Aboutaleb, opende onlangs de Braberse brug, die het regionale bedrijventerrein Kickersbloem 3 ontsluit. Wethouder Schop van Verkeer was blij dat Aboutaleb het belang van de verdubbeling van de N57 onderstreepte. 

Verder werken we als Voorne-Putten regionaal samen met de Zuidhollandse eilanden Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Met deze RegioDeal-aanvraag wordt een subsidie van €21 miljoen van het Rijk gevraagd voor het uitvoeren van projecten, die de economische structuur van deze regio versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren. Er zijn veel voorstellen aangemeld en binnenkort maakt het kabinet de selectie bekend. Duimt u voor onze regio; dat wij daarbij zitten?

Dit college heeft als motto ‘Samen doen’, dat doen we in de regio, maar zeker ook in onze eigen gemeente. Zo organiseerden we in maart een avond waarop inwoners met elkaar en met ons als college in gesprek zijn gegaan over belangrijke thema’s, op weg naar een samenlevingsagenda. Dit was heel waardevol en wordt zeker vervolgd. Mocht u ideeën hebben, dan hoor ik het graag. 

Wethouder Van der Velde van Zorg heeft de missie om ‘aan de voorkant te komen’, want voorkomen is beter dan genezen. Hij is dan ook trots op de buurt-AED acties om zoveel mogelijk AED’s in de openbare ruimte te krijgen. Hierbij doe ik namens het college graag nog een oproep aan u als ondernemer, vereniging of organisatie om een AED beschikbaar te stellen aan de buurtbewoners van uw vestiging of clubhuis. 

Hellevoetsluis is in beweging. De flats aan de Oostdijk zijn bijna klaar, de Hoofdwacht is gestart en ook begin je de contouren van het nieuwe zwembad te zien. Het college heeft aangegeven graag mee te werken aan de grote woningbouwopgave in de metropoolregio, maar is helaas nog beperkt door het woningbouwquotum van de provincie, dat met name wil bouwen aan de verstedelijkingsas. Wethouder Spoon van Wonen zet in op meer bouwen in deze regio, want ‘landschap als vestigingsvoorwaarde’is belangrijk; niet iedereen wil ik de stad wonen.

Iedereen houdt volgens mij wel van muziek. En Wethouder Den Brok ondertekende in het bijzijn van koningin Maxima het convenant Meer muziek in de klas. En hoe muziek je leven kan veranderen, bewees ‘onze’ Duncan Laurence toen hij voor 180 miljoen kijkers het Eurovisie Songfestival won met het prachtige nummer ‘Arcade’. Deze ‘small town boy in a big arcade’ zette Hellevoetsluis op de kaart en we waren trots dat wij hem op 4 juli konden huldigen met onze Jan Blankenspeld! En als u naar de oudejaarsconference van Claudia de Breij heeft gekeken, dan weet u dat Duncan oprecht deze intieme huldiging waardeerde. Hoezeer Jeroen Pauw daar ook anders over dacht  (mocht nu niet weten waar dit over gaat; kijkt u op mijn Facebookpagina https://www.facebook.com/milenejuniushellevoetsluis/; daar staat het fragment van Claudia).

En verder in 2020? We vieren 75 jaar vrijheid. Met gezamenlijke vrijheidsmaaltijden. De Struyse Hoeck wordt nog leuker winkelen. En we bereiden ons voor op de Omgevingswet. Een megaklus. De nieuwe wet zorgt voor minder regels, een samenhangende benadering van een gezonde en veilige leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Er komt meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Dat is waar we als college ook voor staan: samen doen.
 
Kortom: we zitten niet stil en we staan voor een paar flinke uitdagingen, maar met z’n allen maken we Hellevoetsluis steeds weer een beetje mooier.
 
En dat geldt zeker voor wat nu komt; wat mij betreft, een van de leukste onderdelen van deze avond: het uitreiken van het jeugdlintje en de Jan Blankenbokaal! 

Inke, je dacht naar het gemeentehuis te komen om mij een taart te overhandigen, maar dat is niet helemaal waar… Wij hebben namelijk gehoord dat jij je dit jaar heel hard hebt ingezet om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dat had helaas een heel verdrietige aanleiding: jouw beste vriendinnetje, Benthe, is vorig jaar overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Ze was pas 7 jaar oud. Wat ontzettend verdrietig! Maar wat dapper van je, dat je zelf een geldinzamelingsactie hebt opgezet. Je bent actief je verhaal gaan doen bij de scouting, het kinderdagverblijf, de manege en op school. Je vroeg mensen lege statiegeldflessen voor je te sparen. Wat een mooie actie! En ook nog eens heel succesvol. Je doel was om de hoogte van de Eiffeltoren te benaderen, aan lege flessen op elkaar. Uiteindelijk heb je in 20 dagen, 1748 flessen bij elkaar verzameld. En dat is maar liefst 2x de EiffeItoren ter waarde van € 437,20. Daarnaast is er ook rechtstreeks geld gedoneerd waardoor je in totaal ruim 1.000 euro hebt opgehaald voor onderzoek naar kanker. Al met al een groot succes voor zo’n jong meisje. Dit alleen al is geweldig, maar nog mooier is misschien wel hoe je je verdriet hebt omgezet in actie, in positiviteit. Je hebt niet alleen maar geld opgehaald, iets met je verdriet gedaan, je hebt ook anderen geïnspireerd. Dat vindt het college echt heel knap van jou! En daarom hebben we besloten jou het jeugdlintje 2019 toe te kennen! Die wil ik jou nu dus opspelden. Graag een groot applaus voor Inke!
 
En dan gaan we nu door met de uitreiking van de Jan Blankenbokaal. Deze onderscheiding hebben we vorig jaar als eerste uitgereikt. Want als gemeentebestuur vonden we het jammer dat er geen onderscheiding was voor groepen inwoners. Deze prijs reiken we in principe slechts één keer per jaar, tijdens de nieuwjaarsreceptie, uit.
En dit jaar gaat deze prijs naar de 4p verkeersregelaars. 4P is een bijzonder team van vrijwillige verkeersregelaars die altijd klaar staan bij de verschillende evenementen in Hellevoetsluis. Ik noem er een paar: de lampionoptocht, Vestingdagen en de Fokveedag. Evenementen waarbij de verkeersveiligheid van bezoekers uiteraard erg belangrijk is. Ik weet dat jullie een enthousiast en betrokken team zijn, maar ik heb me ook laten vertellen dat jullie niet te beroerd zijn andere taken op te pakken tijdens bijvoorbeeld de opbouw van zo’n evenement. Jullie zetten je tijdens zo’n evenement van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in om het vele verkeer in goede banen te leiden. Geheel belangeloos. Voor de genoemde evenementen zijn jullie echt onmisbaar.
 
En dat jullie betrokkenheid en professionaliteit groot zijn, bleek dit jaar toen de Vestingdagen, ondanks heel verdrietige omstandigheden, toch een beroep op jullie konden doen. Verdrietig, want bij de Fokveedag hebben jullie je teamlid, Bert Steenhuis, verloren bij het uitoefenen van zijn taak. Hellevoetsluis was geschokt en zijn overlijden heeft een enorme impact op jullie gehad. Maar desondanks gingen jullie, na het bijwonen van zijn uitvaart, aan de slag bij de Vestingdagen, waarvoor ik, en met mij neem ik aan de gehele Hellevoetse gemeenschap alleen maar diep respect kan hebben.
 
Voor jullie inzet wil het college van burgemeester en wethouders jullie de Jan Blankenbokaal 2019 toekennen. Komen jullie naar voren?
 
Dan ga ik nu echt afronden en rest mij nu alleen nog het glas te heffen en u namens de gemeente Hellevoetsluis het allerbeste voor 2020 te wensen. Laten we omzien naar elkaar en oog hebben voor onze medemens. Proost!