Hellevoets College vindt ruimte in begroting

Het college van B&W van Hellevoetsluis heeft ruimte in de begroting gevonden om financiële tegenvallers op te vangen. Het college legt de aangepaste begroting 2020-2023 voor aan gemeenteraad die hierover een besluit neemt.

Eind 2019 werd de gemeente Hellevoetsluis geconfronteerd met financiële tegenvallers. Samen met een extern onderzoeksbureau zijn oplossingen gevonden waarmee we besparen op uitgaven en daarnaast kunnen blijven investeren in onze mooie stad en inwoners. Ruimte is onder andere gevonden in het benutten van de opbrengsten van de verkoop van de Eneco-aandelen, herijking van budgetten en organisatorische maatregelen. Met deze maatregelen wordt het tekort fors teruggedrongen. Het college verwacht hiermee de basis te hebben gelegd voor een sluitende begroting voor 2021.

De gemeenteraad discussieert op 20 februari over deze begrotingswijziging in de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) en neemt op 5 maart een besluit hierover.