Gemeenteraad stemt in met voordracht 2e termijn burgemeester Milène Junius

Tijdens een bijzondere vergadering heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis op donderdag 29 april de voordracht voor een tweede ambtstermijn van burgemeester Milène Junius gesteund.

De raad stuurt de voordracht van burgemeester Junius aan de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Hij adviseert vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de herbenoeming.

De ambtstermijn van burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis eindigt op 17 september 2021  en de herbenoeming geldt in principe voor een periode van 6 jaar. Vanwege de op handen zijnde fusie met de gemeenten Brielle en Westvoorne per 2023 betekent dit echter in de praktijk dat de herbenoeming per 2023 eindigt. Na de vorming van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee op 1 januari 2023 krijgen de drie huidige burgemeesters eervol ontslag. 

018 herbenoeming burgemeester
Op de foto staat de burgemeester samen met Hans Reumkens, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.