Begroting gemeente Hellevoetsluis unaniem vastgesteld

Op 5 november 2020 stelde de gemeenteraad van Hellevoetsluis de begroting 2021-2024 unaniem vast. Ook werden er zes moties aangenomen. Hieronder vindt u de links naar de vastgestelde begroting en de zes aangenomen moties.