Iemand machtigen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021

Wilt u dat iemand anders voor u stemt? Dan moet u die persoon toestemming geven. Dit noemen we machtigen.

Onderhandse volmacht

U kunt een kiezer binnen Hellevoetsluis machtigen. Hiervoor vult u de achterkant van de stempas in.

Wie kunt u machtigen?

Iemand die geregistreerd is als kiezer in Hellevoetsluis.

U doet zelf

  • Vul de achterkant van de stempas in.
  • Maak een kopie of digitale foto van uw legitimatie (paspoort , ID-kaart of rijbewijs).
  • Geef beide aan de gemachtigde.

De gemachtigde:

  • brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • stemt voor maximaal 3 andere kiezers, waaronder u.

Schriftelijke volmacht

  • Wilt u een kiezer buiten Hellevoetsluis machtigen?
  • Heeft u geen legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)?

Dan kunt u een volmacht aanvragen. U geeft dan iemand anders toestemming om voor u te stemmen. Die persoon krijgt dan de een volmachtbewijs toegestuurd. U kunt de schriftelijke volmacht via DigiD of schriftelijk aanvragen.

Schriftelijke volmacht aanvragen met DigiD

Wilt u de schriftelijke volmacht liever schriftelijk aanvragen? Vul dan het formulier L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen, pdf 505 kB in. Het formulier moet op zijn laatst 12 maart 2021, 12:00 uur  binnen zijn bij het Team Verkiezingen. U kunt het formulier mailen naar verkiezingen@hellevoetsluis.nl  U hoeft geen kopie van uw legitimatie mee te sturen.

Het samen invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als beide personen door corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende verkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier. De volmachtgever en de gemachtigde kunnen daardoor ieder een eigen formulier invullen. De volmachtgever vult model G-1 in: een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht, pdf 348 kB. De gemachtigde vult model G-2 in: de verklaring dat hij ermee instemt om namens de volmachtgever als gemachtigde op te treden, pdf 341 kB. De gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende formulier G-2 langs elektronische weg naar de volmachtgever, die daarna zijn aanvraag (die uit beide formulieren bestaat: G-1 en G-2) langs elektronische weg verstuurt aan de burgemeester van de gemeente waar hij in de BRP staat ingeschreven.

De formulieren moeten op zijn laatst 12 maart 2021, 12.00 uur  binnen zijn bij het Team Verkiezingen. U kunt het formulier mailen naar verkiezingen@hellevoetsluis.nl

Kunt u een pdf-formulier niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welk formulier het gaat

Niet terugdraaien

Heeft u iemand via een schriftelijke volmacht toestemming gegeven om voor u te stemmen? Dan kunt u dit niet terugdraaien. Op het moment dat wij uw formulier ontvangen, kunt u niet meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is ongeldig.