U en de politiek

  • Burgerinitiatief

    Via het burgerinitiatief kunnen inwoners om rechtstreeks invloed uitoefenen op de politieke agenda. U kunt ervoor zorgen dat uw plan of voorstel wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

  • Spreekrecht

    Spreekrecht is het recht van een ieder om in een vergadering van een raadscommissie zijn mening naar voren te brengen.

  • Verkiezingen

    Op deze pagina vindt u informatie over de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021.